Naděje Zambii


</td STEVEN MUFUNGOE
DOKONČIL STŘEDNÍ ŠKOLU V MUKUSHI V ROCE 2011.
STEVEN V ROCE 2012 ZEMŘEL NA MENINGITIS.

Naděje Zambii (2010)