Naděje Zambii


</tdBRIAN SITUMBEKO
DOKONČIL STŘEDNÍ ŠKOLU V ROCE 2011.

Naděje Zambii (2010)